Tiêu đề trang: L2 pvp server Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Vietnamese Classic PTS

RPG

Người chơi:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 sonex
  • 05 AJIBEHA
  • 06 Pensa
  • 07 OtsampaPe8ane
  • 08 miner
  • 09 Pobirushka
  • 10 TlHAT

Ssq:
Bình minh   96.59%
Hoàng hôn   3.41%
Ngày