Account: Guest Login as user

Characters didn't loged in the game 60 days are not counted in the statistics!

Name Class   Clan  
1 NZ1 (Hero) Iss Doomcryer  GolDeN GolDeN +
2 NZ11 (Hero) Yul Moonlight Sentinel  GolDeN GolDeN -
3 3JIou4oIIuk (Hero) Grand Khavatari  GolDeN GolDeN +
4 6ykaxa (Hero) Iss Spectral Dancer  GolDeN GolDeN +
5 NZ6 (Hero) Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
6 Manjak (Hero) Tyrr Titan  GolDeN GolDeN +
7 N1L (Hero) Iss Hierophant  GolDeN GolDeN +
8 Bazi4ka (Hero) Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN +
9 Air (Hero) Wynn Arcana Lord  GolDeN GolDeN -
10 e2e4 (Hero) Aeore Eva's Saint  GolDeN GolDeN -
11 DanaScully (Hero) Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN -
12 UdarVSpinu (Hero) Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN +
13 ShootIsMyLife (Hero) Yul Ghost Sentinel  GolDeN GolDeN -
14 KuJlbKA (Hero) Feoh Archmage  GolDeN GolDeN -
15 Vee (Hero) Iss Hierophant  GolDeN GolDeN +
16 EXinferno (Hero) Feoh Soultaker  GolDeN GolDeN -
17 FoxMulder (Hero) Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
18 Skady (Hero) Wynn Elemental Master  GolDeN GolDeN -
19 KaPaMeJIbKa (Hero) Yul Trickster  GolDeN GolDeN -
20 Topc Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
21 Nansy Tyrr Grand Khavatari  GolDeN GolDeN -
22 Skatinka Feoh Soultaker  GolDeN GolDeN -
23 Scarlett Aeore Eva's Saint  GolDeN GolDeN -
24 NoBoobs Sigel Eva's Templar  GolDeN GolDeN -
25 Geisha Iss Sword Muse  GolDeN GolDeN -
26 Sara1 Yul Trickster  GolDeN GolDeN +
27 Naglens Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
28 Pful Iss Sword Muse  GolDeN GolDeN +
29 Dolgorukov Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
30 Kutyzov Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN +
31 XATOP Feoh Soultaker  GolDeN GolDeN -
32 Rostova Feoh Mystic Muse  GolDeN GolDeN -
33 Miwo Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
34 Davu Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN -
35 XAPBECTEP Tyrr Maestro  EvilDeath EvilDeath +
36 Beerka (Hero) Aeore Cardinal  GolDeN GolDeN -
37 Atena Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN +
38 DO3AnPABKA Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN -
39 DrDooM Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
40 Miaw (Hero) Feoh Mystic Muse  GolDeN GolDeN -
41 Kara Feoh Storm Screamer  GolDeN GolDeN -
42 AcidBurn Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
43 TheTruth Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
44 LordNikoN Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
45 SevenNationArmy Yul Sagittarius  GolDeN GolDeN +
46 CrashOverdrive Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
47 TurboGenerator Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
48 Marchello Feoh Storm Screamer  GolDeN GolDeN -
49 Xenus Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN -
50 IIIauTan (Hero) Tyrr Doombringer  GolDeN GolDeN -
51 RoMeoMustDie (Hero) Othell Adventurer  GolDeN GolDeN -
52 Bazik Aeore Eva's Saint  GolDeN GolDeN -
53 KVETLARIEN Aeore Eva's Saint  EvilDeath EvilDeath -
54 AII4Xu Tyrr Grand Khavatari  GolDeN GolDeN -
55 z100 Wynn Spectral Master  XTeam XTeam -
56 3EJlEHb Iss Hierophant  xxxRenisanSxxx xxxRenisanSxxx -
57 DedulinoItaliano Iss Sword Muse  GolDeN GolDeN -
58 CosaNostra Tyrr Titan  TOYS TOYS -
59 Maestro Tyrr Maestro  XTeam XTeam -
60 DarkMaster Wynn Spectral Master  XTeam XTeam -
61 Rada Wynn Arcana Lord  EvilDeath EvilDeath -
62 DANT Iss Spectral Dancer  EvilDeath EvilDeath -
63 Shaman1 Iss Doomcryer  XTeam XTeam -
64 Maugli Othell Adventurer  DAIVER DAIVER -
65 xWKx (Hero) Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
66 FarathAidid Yul Moonlight Sentinel  GolDeN GolDeN -
67 Mnemne Othell Fortune Seeker  EvilDeath EvilDeath -
68 Kurator Wynn Spectral Master  EvilDeath EvilDeath -
69 FenR Sigel Phoenix Knight  EvilDeath EvilDeath -
70 Nayaa Soultaker  GolDeN GolDeN +
71 BOM Tyrr Maestro  AcademyCity AcademyCity -
72 ITI Wynn Elemental Master  DAIVER DAIVER -
73 Ultraviolet Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
74 HieroIss Iss Hierophant  XTeam XTeam -
75 Ernesto Iss Hierophant  GolDeN GolDeN -
76 y6uBaLLlka2021 Yul Sagittarius  xxxRenisanSxxx xxxRenisanSxxx -
77 TynOnn Iss Hierophant  EvilDeath EvilDeath +
78 Opk2 Wynn Spectral Master  XTeam XTeam -
79 Druid Iss Hierophant  EvilDeath EvilDeath -
80 Jazz Iss Hierophant  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse +
81 Venera Iss Hierophant  DAIVER DAIVER -
82 TynoOPK Tyrr Titan  EvilDeath EvilDeath -
83 Rate Tyrr Titan  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
84 DestrFF Tyrr Titan  EvilDeath EvilDeath -
85 Cocka Tyrr Titan  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
86 Vara Wynn Spectral Master  DAIVER DAIVER -
87 DarkLotos Wynn Spectral Master  DAIVER DAIVER -
88 HOPA Iss Doomcryer  xxxRenisanSxxx xxxRenisanSxxx -
89 Frintezza Wynn Arcana Lord     -
90 Putnik Wynn Spectral Master  DAIVER DAIVER -
91 Masturta (Hero) Tyrr Duelist  GolDeN GolDeN -
92 Druzka Wynn Elemental Master  DAIVER DAIVER -
93 Dell Wynn Arcana Lord  DAIVER DAIVER -
94 Vestnik Wynn Arcana Lord  DAIVER DAIVER -
95 duh Titan  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
96 Metropol Iss Spectral Dancer  TOYS TOYS -
97 xSauroNx (Hero) Tyrr Titan  GolDeN GolDeN +
98 RavenHeart (Hero) Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
99 PO3ETKA Yul Trickster  GolDeN GolDeN -
100 SingingGirl (Hero) Iss Sword Muse  GolDeN GolDeN -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Top 100 Ertheia ❎ L2 Server Evolution x1 Classic PTS Pts high five

RPG L2 ertheia dual class lineage 2 90 lvl quests

Players:
  • 01 NZ1
  • 02 NZ11
  • 03 3JIou4oIIuk
  • 04 6ykaxa
  • 05 NZ6
  • 06 Manjak
  • 07 N1L
  • 08 Bazi4ka
  • 09 Air
  • 10 e2e4