ຊື່ ໜ້າ: L2 drop recipe dark crystal gloves Account HighFive ✳ L2 Server Federation x15 Lao Classic PTS

RPG Lineage 2 expansions ertheia appearance

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ:
  • 01 Emp
  • 02 xTheresa
  • 03 bebetto
  • 04 Mr1ee
  • 05 KingMast3r
  • 06 Linlesszo
  • 07 Cukorfalat
  • 08 K1ngMaster
  • 09 WeiDeR
  • 10 Necro01

Ssq:
ອາລຸນ   85.17%
Dusk   14.83%
ມື້