Account: Guest Login as user
Clan - RequiemForADream.
Name Use time Last Login Class  
1 Malathalion 31d. 0h. 2022-Aug-05 Sword Muse -
2 Azaghall 109d. 5h. 2022-Sep-06 Doomcryer -
3 Dristilla 78d. 21h. 2022-Oct-05 Duelist -
4 DanceraS 35d. 11h. 2022-Sep-07 Spectral Dancer -
5 Zodiac 47d. 18h. 2022-Aug-07 Doomcryer -
6 TheBodyGuard 33d. 3h. 2022-Oct-05 Spectral Dancer -
7 Malorf 45d. 20h. 2022-Aug-20 Shillien Templar -
8 OrionJ 71d. 19h. 2022-Sep-06 Adventurer -
9 Tianir 23d. 7h. 2022-Sep-06 Storm Screamer -
10 OmriAltman 79d. 19h. 2022-Sep-27 Doombringer -
11 Tianin 8d. 3h. 2022-Jun-01 Soul hound -
12 Dansku 14d. 6h. 2022-Sep-06 Doomcryer -
13 Harja 7d. 8h. 2022-Feb-23 Sagittarius -
14 Nymphiel 32d. 19h. 2018-Mar-10 Ghost Hunter -
15 DonnaDristilla 103d. 23h. 2022-Sep-28 Duelist -
16 Nuutguul 10d. 12h. 2022-Sep-21 Titan -
17 Tiahar 28d. 23h. 2022-Aug-07 Spectral Dancer -
18 panos2 35d. 13h. 2022-Oct-01 Duelist -
19 Simetra 40d. 1h. 2022-Sep-23 Fortune Seeker -
20 TheMalorf 32d. 9h. 2022-Aug-20 Storm Screamer -
21 FaeranduilOlorie 32d. 8h. 2022-Sep-09 Evas Saint -
22 OklGreenbleeder 133d. 20h. 2022-Sep-07 Dominator -
23 WildFireWolf 5d. 9h. 2022-Sep-28 Archmage -
24 BrarasUrthuddor 4d. 17h. 2022-Sep-06 Grand Khavatari -
25 CharoumII 10d. 22h. 2022-Oct-01 Hierophant -
26 EaglJr 7d. 14h. 2022-Feb-23 Wind Rider -
27 Dristillax7 32d. 19h. 2022-Sep-15 Duelist -
28 Iapetus 67d. 16h. 2022-Sep-06 Doomcryer -
29 KingThistle 3d. 9h. 2022-Sep-09 Dreadnought -
30 AimerHerdan 10d. 2h. 2022-Sep-21 Wind Rider -
31 johnnyF 17d. 12h. 2022-Jul-04 Cardinal -
32 Lumenor 5d. 11h. 2022-Sep-06 Moonlight Sentinel -
33 Lossandra 50d. 17h. 2022-Sep-27 Doomcryer -
34 Rosavera 2d. 21h. 2022-Sep-09 Elemental Master -
35 Aiantas 13d. 23h. 2022-Oct-03 Doomcryer -
36 Yperiwn 57d. 7h. 2022-Oct-03 Doomcryer -
37 KelsiMonroe 6d. 11h. 2022-Feb-25 Shillien Saint -
38 NeddStark 2d. 5h. 2022-Mar-31 Dreadnought -
39 Lostariel 16d. 14h. 2022-Jun-01 Evas Saint -
40 DavkasHawklight 45d. 4h. 2022-Sep-07 Dominator -
41 Katsaplias 8d. 2h. 2022-Sep-07 Evas Templar -
42 Exforce1 10d. 3h. 2022-Sep-24 Phoenix Knight -
43 Kouvanos 30d. 11h. 2022-Sep-07 Maestro -
44 Simetra4 26d. 10h. 2022-Sep-24 Fortune Seeker -
45 DieHard1 42d. 7h. 2022-Sep-07 Fortune Seeker -
46 GandalfVII 32d. 20h. 2022-Sep-07 Archmage -
47 Kyrkhx5 19d. 0h. 2020-Jan-27 Mystic Muse -
48 Drunkmoon1 41d. 11h. 2022-Sep-24 Duelist -
49 Missirlou 49d. 22h. 2022-Sep-27 Shillien Saint -
50 KallistoS 41d. 20h. 2022-Sep-08 Doomcryer -
51 Misirlou 35d. 4h. 2022-Sep-14 Shillien Saint -
52 Oresund 8d. 7h. 2022-Sep-06 Doomcryer -
53 Zholkogh 36d. 21h. 2022-Sep-27 Doomcryer -
54 Mastraloudas 3d. 20h. 2022-Sep-08 Titan -
55 DavkasHawklightx5 45d. 5h. 2022-Oct-03 Doomcryer -
56 IapetuSx1 27d. 2h. 2022-Oct-05 Doomcryer -
57 IanoS 26d. 14h. 2022-Sep-06 Doomcryer -
58 AzuagGoblndor 21d. 22h. 2022-Sep-13 Doomcryer -
59 BillEliot 4d. 7h. 2022-Sep-07 Spectral Dancer -
60 DavkasHawklightx7 13d. 12h. 2022-Sep-06 Doomcryer -
61 Romfaia1 16d. 23h. 2022-Sep-26 Fortune Seeker -
62 Kolessa2 20d. 14h. 2022-Oct-05 Fortune Seeker -
63 Vickoulina 20d. 19h. 2022-Oct-04 Fortune Seeker -
64 Charoumx5 19d. 9h. 2022-Sep-10 Doomcryer -
65 DainLiren 7d. 10h. 2022-Sep-24 Sword Muse -
66 Giantborn 15d. 21h. 2022-Sep-27 Fortune Seeker -
67 Simetrax3 42d. 8h. 2022-Sep-06 Fortune Seeker -
68 Er3buS 4d. 22h. 2022-Sep-14 Soultaker -
69 Dristillax3 43d. 4h. 2022-Sep-14 Duelist -
70 Dristilla1 21d. 20h. 2022-Oct-05 Duelist -
71 L0ris 20d. 6h. 2020-Jan-27 Evas Saint -
72 Simetrax7 16d. 8h. 2022-Oct-05 Fortune Seeker -
73 Simetra1 32d. 7h. 2022-Oct-04 Fortune Seeker -
74 Theofanw 86d. 22h. 2022-Sep-07 Hierophant -
75 MalDira 6d. 18h. 2022-Oct-01 Sword Muse -
76 Bellmagus 7d. 3h. 2022-Sep-07 Storm Screamer -
77 Trumparifas 6d. 8h. 2022-Sep-06 Evas Templar -
78 Megistos 5d. 2h. 2022-Sep-08 Storm Screamer -
79 Sakiskoukkos 18d. 14h. 2022-Oct-04 Hierophant -
80 Milmdris 35d. 23h. 2022-Sep-07 Spectral Dancer -
81 DoDctor 2d. 2h. 2022-Sep-14 Soultaker -
82 AwenighidNamulah 0d. 23h. 2022-Sep-08 Mystic Muse -
83 lilithel 12d. 15h. 2022-Oct-01 Cardinal -
84 Gallandir 13d. 6h. 2022-Sep-24 Evas Saint -
85 HellHamer 32d. 13h. 2022-Sep-06 Doomcryer -
86 RorsenNightarm 9d. 17h. 2021-May-31 Shillien Templar -
87 cubaneiros 25d. 2h. 2022-Sep-06 Evas Saint -
88 Malorf1 20d. 1h. 2022-Aug-20 Ghost Sentinel -
89 Thewfanw 66d. 8h. 2022-Sep-07 Hierophant -
90 Gkomenaki 2d. 12h. 2021-May-31 Cardinal -
91 Maldir 9d. 19h. 2022-Oct-03 Mystic Muse -
92 SakkiskoukoS 19d. 4h. 2022-Sep-17 Hierophant -
93 TheiaMilia 4d. 4h. 2022-Oct-04 Mystic Muse -
94 Cosmosfactory 30d. 12h. 2022-Sep-14 Fortune Seeker -
95 Plaputas 13d. 4h. 2022-Sep-24 Phoenix Knight -
96 Theofanwx1 1d. 4h. 2022-Sep-24 Necromancer -
97 Lapithian 4d. 11h. 2022-Oct-03 Storm Screamer -
98 Braignir 19d. 3h. 2022-Sep-28 Elder -
99 Lucinta 9d. 6h. 2022-Oct-03 Spellhowler -
100 Annaion 1d. 4h. 2022-Feb-25 Bounty Hunter -
101 Orcarina 7d. 0h. 2022-Sep-28 Overlord -
102 Ovraio 8d. 7h. 2022-Sep-26 Bounty Hunter -
103 Zghozgho 7d. 6h. 2022-Sep-27 Overlord -
104 KrarasUrthuddor 13d. 22h. 2022-Sep-27 Overlord -
105 Erevus 1d. 14h. 2022-Aug-07 Shillien Knight -
106 Isgalnordis 5d. 23h. 2022-Sep-06 Swordsinger -
107 Plapoutas 3d. 21h. 2022-Sep-27 Gladiator -
108 Drunkmoon 40d. 21h. 2022-Oct-05 Warsmith -
109 Anatoup 0d. 21h. 2022-Sep-07 Dark Avenger -
110 Tatianeli 364d. 17h. 2022-May-13 Bounty Hunter -
111 Galladir 10d. 18h. 2022-Sep-24 Elder -
112 Koliessa 16d. 6h. 2022-Oct-05 Bounty Hunter -
113 Magkipas 6d. 15h. 2022-Sep-26 Bladedancer -
114 Loucinta 2d. 5h. 2022-Sep-26 Elemental Summoner -
115 Beriketti 1d. 3h. 2022-Sep-07 Swordsinger -
116 BlueBlack 1d. 1h. 2022-Feb-12 Gladiator -
117 Hrakleitos 1d. 11h. 2022-Sep-07 Bladedancer -
118 RobinOfSerwood 5d. 18h. 2022-Sep-06 Silver Ranger -
119 Exforce2 7d. 8h. 2022-Sep-27 Paladin -
120 Lucidell 1d. 3h. 2022-Sep-05 Bishop -
121 Amarthandir 13d. 6h. 2022-Sep-06 Abyss Walker -
122 Fullmoon1 18d. 16h. 2022-Aug-03 Warsmith -
123 Cauliflower 0d. 18h. 2022-Jul-13 Bounty Hunter -
124 BlueBlacky 1d. 17h. 2022-Sep-06 Gladiator -
125 Snowhood 25d. 20h. 2021-Oct-24 Warsmith -
126 Debrita 11d. 7h. 2022-Oct-04 Bounty Hunter -
127 JumboDwarf 30d. 0h. 2022-Jul-13 Bounty Hunter -
128 Nanaki 28d. 17h. 2022-Sep-17 Bounty Hunter -
129 ShadeOfGreen 0d. 23h. 2022-Sep-27 Overlord -
130 Simetra2 17d. 15h. 2022-Sep-24 Bounty Hunter -
131 Malliotsa 220d. 15h. 2022-Oct-04 Bounty Hunter -
132 Waterpump 0d. 14h. 2022-Sep-14 Spellsinger -
133 Ovraio1 3d. 5h. 2022-Jul-11 Bounty Hunter -
134 Axebrand 55d. 1h. 2022-Sep-07 Warsmith -
135 LaSoultana 43d. 19h. 2022-Oct-05 Bounty Hunter -
136 Savraki 8d. 1h. 2022-Oct-05 Bounty Hunter -
137 Mousouckletta 0d. 11h. 2022-Sep-06 Bounty Hunter -
138 Mothercare 391d. 8h. 2022-Sep-28 Bounty Hunter -
139 Revythi 0d. 20h. 2022-Sep-30 Bounty Hunter -
140 Wolfwitch 0d. 3h. 2022-Mar-17 Shillien Elder -
141 KunkZ 0d. 1h. 2021-Apr-17 Wizard -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RequiemForADream Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG

Players:
  • 01 xTheresa
  • 02 bebetto
  • 03 KingMast3r
  • 04 iDemokrit
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Xoyk
  • 07 Wiedzmin
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 ThylaneBlondeau

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day