Account: Guest Login as user
Clan - Kamelot.
Name Use time Last Login Class  
1 IamTiger 119d. 4h. 2017-Jul-12 Grand Khavatari -
2 xxxExxx 40d. 23h. 2016-Jan-18 Grand Khavatari -
3 Merged014512 93d. 1h. 2016-Apr-06 Evas Saint -
4 FireR0ck 181d. 0h. 2022-Sep-28 Grand Khavatari -
5 FireSE 216d. 9h. 2022-Sep-28 Shillien Saint -
6 BlackDiablo 50d. 19h. 2016-Jan-18 Grand Khavatari -
7 Vivian 78d. 21h. 2022-Sep-14 Shillien Saint -
8 Merged068427 45d. 0h. 2022-Sep-28 Fortune Seeker -
9 xFireBD 122d. 14h. 2022-Sep-28 Spectral Dancer -
10 Mey1 31d. 20h. 2020-Mar-26 Cardinal -
11 Firebyff 165d. 3h. 2022-Sep-28 Doomcryer -
12 Deadsouls 29d. 14h. 2022-Sep-19 Shillien Templar -
13 itenevoi 71d. 15h. 2022-Sep-28 Ghost Hunter -
14 kyzamla 46d. 14h. 2022-Sep-28 Maestro -
15 Incediary 26d. 19h. 2022-Sep-28 Shillien Saint -
16 TaTakoe 28d. 10h. 2020-Sep-08 Shillien Saint -
17 Renamed491517 34d. 9h. 2022-Sep-19 Shillien Templar -
18 BDsan 15d. 19h. 2022-Sep-28 Spectral Dancer -
19 CBCsina 24d. 10h. 2022-Sep-28 Sword Muse -
20 firesvs 14d. 19h. 2022-Sep-28 Sword Muse -
21 BlackesFire 11d. 13h. 2022-Sep-10 Spectral Master -
22 yrjy 9d. 4h. 2022-Sep-28 Spectral Dancer -
23 ujtk 8d. 22h. 2022-Sep-28 Shillien Saint -
24 jkltu 11d. 6h. 2022-Sep-28 Grand Khavatari -
25 Frakenchtein 42d. 14h. 2022-Sep-28 Dreadnought -
26 Tyr 32d. 9h. 2022-Sep-25 Grand Khavatari -
27 Nekromant 7d. 7h. 2020-Sep-08 Soultaker -
28 Fraerock 41d. 9h. 2022-Sep-28 Grand Khavatari -
29 xFireSex 30d. 0h. 2022-Sep-28 Shillien Saint -
30 lightangell 28d. 7h. 2016-Mar-03 Evas Saint -
31 Merged01929 68d. 17h. 2016-Jan-01 Doombringer -
32 Merged03661 59d. 12h. 2018-Oct-19 Phoenix Knight -
33 firedod 114d. 2h. 2022-Sep-28 Soultaker -
34 4eryghr 8d. 22h. 2022-Sep-28 Shillien Templar -
35 AdeptOfDarkness 45d. 9h. 2022-Sep-10 Doomcryer -
36 kkklana1 174d. 7h. 2022-Sep-28 Hierophant -
37 up0o8 17d. 14h. 2022-Sep-28 Phoenix Knight -
38 tjhljkh 7d. 11h. 2022-Sep-25 Ghost Hunter -
39 BlackDestrr 49d. 17h. 2022-Sep-28 Titan -
40 Merged061749 76d. 1h. 2016-May-24 Evas Saint -
41 GodOfSound 61d. 2h. 2022-Sep-25 Duelist -
42 LaylaEEx 57d. 10h. 2022-Oct-01 Evas Saint -
43 Merged08863 40d. 16h. 2019-Oct-09 Spectral Dancer -
44 JustPaul 22d. 12h. 2016-Oct-17 Adventurer -
45 Merged040449 38d. 20h. 2018-Nov-21 Spectral Dancer -
46 CoolNekr 18d. 0h. 2022-Sep-25 Soultaker -
47 Merged03269 22d. 22h. 2022-May-10 Elemental Master -
48 Ololosha 9d. 0h. 2022-Sep-25 Evas Saint -
49 serfik 37d. 16h. 2022-Sep-09 Ghost Hunter -
50 Renameda86417 34d. 4h. 2016-Feb-04 Arcana Lord -
51 Renamedi35205 48d. 12h. 2020-Nov-15 Doomcryer -
52 MissNata 52d. 16h. 2022-Apr-11 Cardinal -
53 Merged0241541 24d. 3h. 2016-Dec-20 Hell Knight -
54 Merged0154422 15d. 5h. 2021-Nov-04 Cardinal -
55 Merged014313 46d. 13h. 2015-Nov-04 Evas Saint -
56 Narkomant 26d. 0h. 2022-Sep-25 Soultaker -
57 ShilenTanche 26d. 18h. 2020-Jul-13 Shillien Templar -
58 Bathos 26d. 15h. 2020-Sep-08 Spectral Dancer -
59 Renamed349674 7d. 10h. 2022-Sep-24 Fortune Seeker -
60 NyboBaf 13d. 1h. 2022-Sep-28 Doomcryer -
61 Sjawa 39d. 15h. 2022-Sep-28 Judicator -
62 Renamed102657 12d. 2h. 2022-Sep-24 Shillien Saint -
63 KlasterPony 0d. 0h. 2018-Jul-25 Elven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Kamelot Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 interlude

RPG Lineage am lineage 2 new server

Players:
  • 01 xTheresa
  • 02 bebetto
  • 03 KingMast3r
  • 04 iDemokrit
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Xoyk
  • 07 Wiedzmin
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 ThylaneBlondeau

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day