ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: L2 drop gz Account HighFive ✳ L2 Server Federation x15 Kannada Classic PTS

RPG Lineage 2 shop lineage 2 destruction

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 Emp
  • 02 xTheresa
  • 03 bebetto
  • 04 Mr1ee
  • 05 KingMast3r
  • 06 Linlesszo
  • 07 Cukorfalat
  • 08 K1ngMaster
  • 09 WeiDeR
  • 10 Necro01

Ssq:
ಡಾನ್   100%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   0%
ದಿನ